საქართველოს თხევადი გაზის ასოციაციის ღია წერილი პარლამენტის წევრებს